Život je pes páč pes je největší přítel člověka

Texty pisnicek z muzikalu Kleopatra

12. listopadu 2008 v 19:41 |  Texty

Kleopatra
Sláva, sláva


Rufius:
Pomstou vraždu trestá Řím
Čím kdo zachází, též schází tím
Velkou bitvu vyhrál Řím
Z pláně u Filipie jen stoupá dým
Ráno vedl šik zrádce nebožtík
Sám se ctí pad na svůj břit

Sláva!

Vojáci:
Sláva!

Rufius:
Sláva!

Vojáci:
Sláva!

Všichni:
Sláva!

Rufius:
Caesar pomstěn byl!

Koukám, nikdo nejásá
Únavou už slábnu též já sám

Vojáci:
Spoustou

Rufius:
Nesnází

Vojáci:
Vláčeni jsme
No, a jídlo nám schází

Rufius:
Zítra bude líp, dávám na to slib
Rádi buďme, zas že nastal klid

Sláva!

Vojáci:
Sláva!

Rufius:
Sláva!

Vojáci:
Sláva!

Všichni:
Sláva!

Rufius:
Caesar pomstěn byl!

A každý z nás jistě rád
Na nový triumvirát
Číši dá si z Říma vína

Vojáci:
Dál na trable nevzpomíná

Rufius:
Zítra bude líp, dávám na to slib
Rádi buďme, zas že nastal klid

Všichni:
Sláva! Sláva!
Sláva! Sláva!
Sláva!

Rufius:
Caesar pomstěn byl!

Antonius:
Brutus právě dodýchal
Zrádce poslední
A svět se koulí dál

Vojáci:
Veď nás ...

Rufius:
... Antonie!

Vojáci:
Rádi bojem vyděláme na svůj plat

Antonius:
Já povedu vás, to vám povídám
Víno, chléb, taky žold vám dám

Všichni:
Sláva! Sláva!
Sláva! Sláva!
Sláva!

Antonius:
Kyne nová

Všichni:
Sláva! Sláva!
Sláva! Sláva!
Sláva!

Antonius:
Kyne nová

Všichni:
Sláva! Sláva!
Sláva! Sláva!
Sláva!

Antonius:
Kyne nová sláva nám!


Ave Alexandrie


7.4.2007 16:45 | Zuzátko:-) | Muzikál Kleopatra texty
Vojáci:
Ave, Ave ...
Pompeius na hlavu poražen byl
Na útěk musel se dát
Pouze ty, Caesare, máš dosti sil
Dál abys Římanům vlád

Pothinus
Vstoupil jsi do země požehnané
Jež vážnost i bohatství má
V míru tě vítají Egypťané
Alexandrie je tvá

Caesar:
Přátelsky vám, jak jsem si přál
Vždycky byl nakloněn Řím

Pothinus:
Ptolemaios, náš mladý král
Ted´ klade dar k nohám tvým!

Otrok:
Pompeius!

Vojáci:
Pompeius! Jeho hlava!

Caesar:
Nad vaším darem já mohu jen sténat
Sochou Pompeiovou ozdobím senát

Vojáci:
Po slavném vítězství u Farsala
Egypt jak na dlani máš
Nadvláda Říma je dokonalá
Zdráv budiž, Caesare náš!


Máme svůj Řím


19.12.2006 16:42 | Zuzátko:-) | Muzikál Kleopatra texty
Octavian:
Odpověz mi, sestro má
Tak jaký je tvůj muž

Octavie:
Víš, já nejsem neskromná
Heslo mé je vlasti služ

Octavian:
Jeho další plány musím znát
A dobrý pozor dát

Octavie:
Kdo je Antonius, málo vím
Dělám, co chtěl Řím

Octavian:
Události berou spád
On musí z města ven

Octavie:
Stejně se mnou nechce spát
Pokud nepropil svůj den

Octavian:
Zase zpátky já mu Egypt dám
Tam s ním záměr mám

Oba:
Kdo je Antonius, málo vím
Dělám, co chtěl Řím
Náš velký Řím
Náš velký Řím

Octavian:
Octavie drahá, slyš
Já mám tě, sestro, rád
Tvoje služba končí již

Octavie:
A můžu známé zvát

Octavian:
Už jsi volná opět jako dřív
A u nohou máš Řím

Oba:
A tak Antonius odchází
A nám neschází
Máme svůj Řím
Náš velký Řím


Čest královnám


19.12.2006 16:41 | Zuzátko:-) | Muzikál Kleopatra texty
Kleopatra:
V srdci mém je zášť
Když muž mě podvádí
A bolí to zvlášť
Když si jinou odvádí
Jako ženu vlastní
A ví to celý Řím
Mí odpůrci jsou šťastní
Já už mu nevěřím

Apollodoros:
Kde tvá síla králů
Teď právě skomírá?

Kleopatra:
Stovky prázdných sálů
Osamělost otvírá

Apollodoros:
To se někdy stává
Kleopatra, kterou znám
Ze svých pádů silná vstává
Zachová čest královnám

Oba:
Čest královnám
Čest královnám

Apollodoros:
Ohlásil se právě judský král

Kleopatra:
Zcela mimo Řím
Teď stočím pohled svůj

Apollodoros:
Pro Egypt jsi vším
Tak za svým státem stůj

Oba:
Budoucnost je východ
Dobře chránit může nás
Má jednu z velkých výhod
Je to proti Římu hráz

Apollodoros:
Egypt je zas rád
Že chceš mu v čele stát

Kleopatra:
Vládce musí hrát
Vždy nejdřív za svůj stát

Apollodoros:
I když se to stává
Kleopatra, kterou znám
Ze svých pádů silná vstává
Zachová čest královnám

Oba:
Čest královnám
Čest královnám

Apollodoros:
O tvůj chladný rozum jsem se bál

Kleopatra:
Vydržím i víc
Moh mě líp znát
Spojencům jdem říct
Kterou cestou teď se dátJá ti přísahám


19.12.2006 16:41 | Zuzátko:-) | Muzikál Kleopatra texty
Kleopatra:
Já ti přísahám
Trochu úzkost v srdci mám
Když se do něj vkrádá Řím
Já znám ty konce zlé
Je stejný jed snad lék
Ač z říše hadů
Já to sotva vím

Antonius:
Já, královno, tvá víčka zbavím vzápětí
Všech zármutků i napětí
Tak zůstaň jen v mém objetí
A žár mé vášně hrozí stínům
Jež odlétají z tváře tvé i snů

Kleopatra:
Vždyť já už dávno nevzlykám
A lásku svou ti všechnu dám
V tom rouchu vládců
Jsem to přece já
Ta dáma, dál co sama vstává
A v úsvitu pak
Bledne moc a sláva

Antonius:
To já chci po tvém boku spát
Do říše tvého srdce vpád
Je víc, než bych si
Troufal dříve říct

Kleopatra:
Já ti přísahám
Teď jen tebe v srdci mám
Nový příběh nám teď můžou bozi psát
My můžem lásku sát
A jedno je, co na to říká Řím

Antonius:
Já, královno, tvá víčka zbavím vzápětí
Všech zármutků i napětí
Tak zůstaň jen v mém objetí
A žár mé vášně hrozí stínům
Jež odlétají z tváře tvé i snů

Kleopatra:
Vždyť já už dávno nevzlykám
A lásku svou ti všechnu dám
Kdo rád tě má
Tak to jsem přece já

Oba:
A září nový věk, jenž vstává
A v úsvitu pak svítí moc a sláva
To já chci po tvém boku spát
Do říše tvého srdce vpád
Nejvíc ze mne chci ti dát
Tak říkej mi to tisíckrát
Můj další život náhle máš
Je tvůj


Dámy vládnou


19.12.2006 16:40 | Zuzátko:-) | Muzikál Kleopatra texty
Kleopatra:
Já dobře znám
Bohatství správný význam
Ten klíč šanci dává mi vládnout

Fulvie:
A Řím plný žen
Jejich touhám je snášen
Zlata žár, jenž je pouhou ozdobou

Kleopatra:
Ten žár ...

Fulvie:
... jasně říká, že můžu ...

Kleopatra:
... být svá ...

Fulvie:
... vlastní paní bez mužů

Obě:
Léta sbírá ženská víra sílu svou
V slunce záři klidné stáří
Bez všech pout

Kleopatra:
Dámy vládnou, tak to bývá

Fulvie:
Mocí tajnou, co jim zbývá

Kleopatra:
Muži doufaj, že jen ...

Fulvie:
... táhnou nás

Kleopatra:
Ten pohled žen
Na svět králům je vzdálen

Fulvie:
Já vím

Kleopatra:
Svět se zdá být jen pánů

Fulvie:
Pravdu máš

Kleopatra:
Je náš, stejně náš

Fulvie:
Ano, náš!

Kleopatra:
Bozi nám dávaj píli znovu vstát
A nalézat dál svůj cíl

Fulvie:
Ten cíl ...

Kleopatra:
... jasně říká, že můžu ...

Fulvie:
... být svá ...

Kleopatra:
... vlastní paní bez mužů

Obě:
Léta sbírá ženská víra sílu svou
V slunce záři klidné stáří
Bez všech pout

Kleopatra:
Dámy vládnou, tak to bývá

Fulvie:
Mocí tajnou, co jim zbývá

Obě:
Muži doufaj že jen táhnou nás

Léta sbírá ženská víra sílu svou
V slunce záři klidné stáří
Bez všech pout

Kleopatra:
Dámy vládnou, tak to bývá

Fulvie:
Mocí tajnou, co jim zbývá

Obě:
Muži doufaj že jen táhnou nás

Ženy schopné budou vládnout
Ženy schopné budou vládnout
Ženy schopné budou vládnout námMocnými ochrannými křídly


19.12.2006 16:39 | Zuzátko:-) | Muzikál Kleopatra texty
Kleopatra:
Utíká čas, Caesare můj
Silný Řím na mou zem
Zas dostává chuť
Snad Marcus Antonius
K0terý po tvém boku stál
Může mi pomoci?

Vzpomínám na setkání dávné
Pouhá chvíle vzdálená
Tvář tu přesto stále mám
V paměti, leč v závojích

Můj zájem sílí, začal hnát
Zvědavou touhu lépe znát
Muže, jenž brání mi spát
A s nímž by vzkvétal nilský stát

Mocnými ochrannými křídly
Mocnými ochrannými křídly
Chraň stát egyptský


Velká píseň o Nilu


19.12.2006 16:38 | Zuzátko:-) | Muzikál Kleopatra texty
Kleopatra:
Odjíždím, víc nevzlykám
Samotě své již zvolna přivykám
Rákosí kýl rozčeří
Dřív než má zem zešeří
Krokodýl spí v písčinách
Přemýšlím o všech římských příčinách
Caesar - bůh bdí ve hvězdách
Jen když spím blíž se mi zdá

Snáší pryč pláč a žal
Nil jenž sám Ré nám dal
Deltou dál proudí Nil můj
Římským zlem vláčenou
Pláčem tvář zmáčenou
Sílou svou léčí Nil můj

Synu můj, víc nevzlykám
Všechnu svou lítost i hněv polykám
Jako Nil já plynu dál
Ty jsi syn, jenž bude král

Svítá, zšed náhle stín
Vím dál jak žít teď s tím
Jen mnou je chráněn syn můj
Cítím se spálená
Zlým snům však vzdálená
Ránem když vstává Nil můj

Kleopatra + sbor:
Snáší pryč pláč a žal
Nil jenž sám Ré nám dal
Deltou dál proudí Nil můj
Římským zlem vláčenou
Pláčem tvář zmáčenou
Sílou svou léčí Nil můjCaesar náš


19.12.2006 16:37 | Zuzátko:-) | Muzikál Kleopatra texty
Antonius:
Caesare!

Tak zemřel Caesar náš
Když si tógou zakryl tvář
A co dál říct - závěť mám

Kleopatra:
Spíš cítím, nežli vím
Že získá všechno Řím
A já na cestu k Egyptu se dám
Já vím, že cesty zkříží osud záhy nám

Oba:
Já vím, že Caesar býval
Přítel tvůj, Caesar náš


Lásko nechoď před senát


19.12.2006 16:36 | Zuzátko:-) | Muzikál Kleopatra texty
Kleopatra:
K ránu spánkem mým se prohnal sen
Ze spánku mě vyrval vlastní sten

Caesar:
Vím, co zřejmě snažíš se mi říct
Věštec spatřil v jádrech mnohem víc

Kleopatra:
Lásko, nechoď před senát

Caesar:
Nepřátelům svým se smát

Kleopatra:
V náruč smrti chceš se hnát

Oba:
Vždyť neposílí, co tě zabíjí

Octavian:
Jít bys měl před senát
Korunu chcem ti dát
Zásluhy ocenit tvé

Sbor:
Věštec to vidí, že březnové idy
Ty završí Caesara pouť

Kleopatra:
Naplní se, co se zdá

Caesar:
Možná že smrt není zlá

Octavian:
Můžeš římským králem být

Caesar:
Myslím, že tam musím jít

Oba:
Či smí znát Caesar strach?Teď královnou jsem já


19.12.2006 16:32 | Zuzátko:-) | Muzikál Kleopatra texty
Kleopatra:
Své myšlenky jen zvolna sbírám
Ty Isis dobře víš, jaký mám cíl
Já, jež mívám vnuknutí
Dál přežívám spiknutí
A hvězda nilská vzhůru stoupá

Když kobra zlatá skráň mou svírá
A velký průvod můj uvítá Řím
Můj pocit je smíšený
Zájem o mne zvýšený
Však na úsměvy nejsem skoupá

Teď královnou jsem já
A hold mi vzdává Řím
Já vjíždím před senát
Ze snů už přece vím
To má tak být
Ať Řím jen poslouchá
Jak dávný je můj stát
Kde bývalo co psát
Když zde byl vlků ráj
Ať Řím jen poslouchá
Teď královnou jsem já

Já od Římanů smích i slýchám
A napjatý zde fóra dýchám tep
Leskem svým je ohromím
Hrot zášti tak odlomím
Tak hvězda nilská vzhůru stoupá

Teď královnou jsem já
A hold mi vzdává Řím
Já vjíždím před senát
Ze snů už přece vím
To má tak být
Ať Řím jen poslouchá
Jak dávný je můj stát
Kde bývalo co psát
Když zde byl vlků ráj
Ať Řím jen poslouchá
Teď královnou jsem já

Sbor:
Teď královnou jsi nám
A hold ti vzdává Řím
Už vjíždíš před senát
Tvá krása s bohatstvím
Je v Římě vším

Kleopatra:
Teď královnou jsem já
A hold mi vzdává Řím
Ta síla zkrocená, drtivá i výbušná
Teď královnou jsem já
Teď královnou jsem já


Pod tvými ochrannými křídly


19.12.2006 16:31 | Zuzátko:-) | Muzikál Kleopatra texty
Rufius:
Caesare! Caesare!
Caesare, Achilles obklíčil nás
Na moři legie padnou!

Caesar:
Zaujmout obranu!

Rufius:
Už není čas!
Naději nemáme žádnou!

Caesar:
Zapalte lodě!

Rufius:
Zapálit lodě!

Caesar:
Pothinus, zrádce a krysa všech krys
Drží se trůnu jak obtížný hmyz
Přísahám, že za to skoná!
Nebo snad zradila ona?

Kleopatra:
Pod mými ochrannými křídly
Máš teď možnost uniknout
Znám tu přece každý kout
Jen já vím, kudy mám tě vést

Caesar:
V čem se teď tvoje oči zhlídly?
Žár mé loďstvo pohltí
Krásný hazard se smrtí
Je jen pouhopouhá lest

Oba:
Ta hradba z plamenů, ta hráz
Před nepřáteli skryje nás
Veslicí pláchnem

Kleopatra:
Kam a jak?

Caesar:
Na širé moře, za maják

Kleopatra:
Pod tvými ochrannými křídly

Oba:
Pod tvými ochrannými křídly
Pod tvými ochrannými křídly

Zamilovaný Caesar


19.12.2006 16:30 | Zuzátko:-) | Muzikál Kleopatra texty
Caesar:
Kleopatro s šíjí labutí
Vstal jsem z mrtvých
Po tvém uštknutí
Byl to pouhý rozmar nebo plán
Otevřít mi náruč dokořán?
Tonul jsem jak v příboji
Šepot, výkřik, obojí
I válečníka odzbrojí

A tak to tedy ne!
To nepůjde jen tak!
Počkej, Caesar ti
Ještělekci dá! Fakt!

Stovky žen já před tebou jsem měl
Proč až dnes mi rozum uletěl?
Objalas mě na svých kobercích
Oděná jen v perlách, ve špercích

Zachovám si chladný soud!
Líp mi bude bez tvých pout
Právo vládnout, rozhodnout mám já!
Zachovám si chladný soud!
Líp mi bude bez tvých pout
Právo vládnout, rozhodnout mám já!

A vím, o co ti jde!
Abych tě dosadil na trůn?
Královna Kleopatra
To nezní špatně, královna
A taky se jí staneš!Vykutálená


19.12.2006 16:29 | Zuzátko:-) | Muzikál Kleopatra texty
Caesar:
Alexandrie, perla Středomoří
Vzlet měla orlí, srdce zaječí
I maják Faro Římanům se koří
Vzdělanost, která zmírá po meči
Minulá sláva - dneska v rozvalinách
Tomu se krátce říká dějiny

Rufius:
A je snad důvod
Proč to má být jinak?

Caesar:
Bohužel neznám ani jediný

Vojáci:
Bohužel nezná ani jediný

Sluha:
Dar pro velkého Caesara

Caesar:
Tak se mi zdá
Že jsi tak trochu vykutálená

Kleopatra:
Jak velký Caesare
Jak páni vojáci
Jak se vám bydlí
V mém vlastním paláci?

Caesar:
Má pyšná moc
Zřejmě nic moc
Pro tebe neznamená
Caesar v své dobrotě
Za to tě nepověsí
Že jsi, že jsi
Vykutálená!
Jsem vlastně rád
Že jedenkrát
Historik zaznamená
Caesar vzal fakticky
Stoicky, bez represí
Že jsi, že jsi
Vykutálená!

Kleopatra:
Vlastnost mi přiděl
Tys přišel a viděl
Jsi ten kdo i zvítězit má
Hovor jen vedem
Tak neřešme předem
Zda jsem nebo nejsem-li já
Vykutálená

Caesar:
Všim jsem si blíž
Pleť jako plyš
Pěkně jsi zaoblená
Snad rosteš do krásy
Jiná jsi, nežli se zdáš
A jsi až až
Vykutálená

Kleopatra:
Nezdáš se stár
Vrásek jen pár
Vlasů snad víc moh bys mít
Nesmýšlej nedobře
O kobře od pyramid
Že ví jak být
vykutálená

Caesar:
Hrdá i sčetlá
Tys k nohám mi slétla
Jak mince co má rub i líc
S hravostí šelem
Teď klameš mě tělem
A vždy budeš míň nebo víc
Vykutálená

Oba:
Hru co má spád
Začli jsme hrát
Aktéři dva - ty a já
Pro správně hrající dvojici
Kouzlo své má
Ta hra, ta hra
Vykutálená, vykutálená, vykutálenáChci královnou se stát


19.12.2006 16:28 | Zuzátko:-) | Muzikál Kleopatra texty
Kleopatra:
Ó, božská Isis, já tě chválím
Tvá Kleopatra ptá se, má-li žít
Věčně věků v ústraní
I když vládci nezvaní
Jak supi kolem trůnu krouží

Jak mohu čelit já těm choutkám?
Vždyť v té hře o moc jsem
Jak loutka jen
Umlčena exilem
Vězím míle za Nilem
Jen ty víš, po čem dávno toužím

Chci královnou se stát
A zem svou k slunci vést
Ty, Isis, jedenkrát
Snad spolu s trůnem
Dáš mi záři hvězd

Chci Egypt pozvednout
A vyrvat z římských pout
Své zemi úrodné
Snad jednou svobodné
Chci vrátit majestát
A královnou se stát

Vlast za otcovy hříchy pyká
A kdo má roli následníka hrát
To mi vrásky nedělá
Jsem už téměř dospělá
A tak můj vnitřní hlas mi říká

Chci královnou se stát
A zem svou k slunci vést
Ty, Isis, jedenkrát
Snad spolu s trůnem
Dáš mi záři hvězd
A hold mi vzdá i Řím
Já vstoupím před senát
Snad bozi všemocní
Moji moc tak umocní
Chci královnou se stát
Chci královnou se státKdyž v deltě svítá


24.11.2006 17:35 | Zuzátko:-) | Muzikál Kleopatra texty
Kleopatra: Dívej se jak plyne Nil,
lásko má. Nil je život.

Caesar: Tys můj život Kleopatro!!

Kleopatra: Ty můj!!

Caesar: Tiše,Nil poslouchá.

Kleopatra: V dálce stíny pyramid,
stálý slunce žár.
Vstává zem a řeka proudí dál.

Caesar: Lásku tvou a zemi mít,
co víc bych si jen přál?
Po tvém boku Římu v čele stát.

Kleopatra: Pánem světa být,

Caesar: Královnu svou mít.

Kleopatra: Já to cítím.

Caesar: Já to cítím.

Oba: Sílu náhle v nás,
Když v deltě svítá,
když v deltě svítá.

Kleopatra: Říši naší krále dám,
cítím jeho puls.
V rákosí když vplouvá lodi kýl.

Caesar: Svítá lásko právě nám,
a správný máme kurs.
Dál než Alexandr Veliký

Kleopatra: Může náš syn být

Caesar: Stále vzhůru jít.

Kleopatra: Já to cítím,

Caesar: já to cítím.

Oba: Sílu náhle v nás
když v deltě svítá,
když v deltě svítá.

Kleopatra: Deltou věčně plyne Nil

Caesar: a sílí z přítoků

Kleopatra: Poslouchej řeku.

Caesar: Na věky věků

Oba: je lásko síla v nás.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Kdo se směje na posled ten má dlouhý vedení